Nasza działalność daje drugie życie ubraniom. Wyznajemy bowiem zasadę „zero waste” (zero odpadów). Mamy świadomość zagrożenia płynącego dla naszego  środowiska i całej planety. Swoim przykładem chcemy pokazać jak ważna jest troska o środowisko. Dlatego w naszej firmie stawiamy na ekologię, a naszymi działaniami chcemy wprowadzić trendy pozytywnych zmian w środowisku i minimalizować ilość generowanych odpadów. Naszą wizję realizujemy w następujący sposób:

  • wtórny obrót towarem,
  • ponowne wykorzystanie,
  • wykorzystanie bawełnianych i syntetycznych odpadów do produkcji czyściwa
  • sprzedaż wyłącznie bawełnianych toreb wielokrotnego użytku,
  • segregacja naszych odpadów dbając m.in. by baterie, elektrośmieci, czy tonery odstawiane były do właściwych punktów odbioru,
  • ograniczanie w produkcji odpadów,
  • zmniejszanie zużycia energii poprzez gaszenie oświetlenia w miejscach, w których nikt nie przebywa,
  • wycofanie z magazynu foliowych toreb i wprowadzenie parcianych, wielokrotnego użytku,
  • szerzenie wśród pracowników świadomości ekologicznej i wyrabianie dobrych nawyków.

 

Dziękujemy, że kupujesz u nas.


Dzięki tobie zmniejsza się ilość odpadów tekstylnych. Razem dbamy o środowisko.